Privacy

Privacy Statement

Binnen het toepassingsgebied van het online bestelproces, het contracteren, of elk ander proces dat nodig mocht zijn om de relatie tussen partijen te bepalen, verzamelt de Verkoper persoonsgegevens van de Koper, zoals (maar niet uitsluitend): het e-mailadres, de naam, het postadres, het (mobiele) telefoonnummer, de geboortedatum en het beroep. Bovendien kan de Verkoper om een aantal financiële gegevens vragen, zoals nummers van kredietkaarten of bankrekeningen, om zijn betaling te vrijwaren. Door het plaatsen van een Bestelling via de Website(s) van de Verkoper of via enig ander medium, geeft de Koper zijn uitdrukkelijke toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de voorwaarden van deze algemene voorwaarden en de privacyverklaring.

De Verkoper zal alleen persoonlijke gegevens van de Koper verwerken in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, en in overeenstemming met haar privacyverklaring.